E-læring av høy kvalitet for flere flater

E-læring er et forslitt utrykk. Ikke minst fordi utrykket rommer ulike kvaliteter, fra tekstbaserte websider uten bruk av multimedia til løsninger med god pedagogikk og høy kvalitet på innholdet som gir maksimalt læringsutbytte for brukeren. Og det er nettopp sistnevnte vi i Mediafarm har som mål å utvikle for våre kunder. Mediafarm har levert engasjernede e-læringsløsninger siden 1996 og således det selskapet i bransjen med mest erfaring.

Les mer

Se våre prosjekter

Her finner du mer informasjon om de konkrete prosjekter vi har utviklet.


E-læring tilpasset målgruppen


Mediafarm utvikler e-læring av høy kvalitet skreddersydd for den aktuelle målgruppen. God pedagogikk er selve fundamentet i løsningene, og en forutsetning for å oppnå læringseffekter.

Fremtidens e-læring for flere flater

Verden går fremover, også innen e-læring. Ny teknologi som nettbrett og smarttelefoner gjør det mulig å distribuere e-læringsprogrammer til brukeren via disse enhetene. BOYD (Bring Your Own Device) er et nytt buzzord som legger føringer for hvor og hvordan læring skjer for selskaper og brukerne. Dette gir en verdifull fleksibilitet, samtidig en utfordring for mange e-læringsselskaper med tanke på å lage e-læringsprogrammer som fungerer optimalt på alle disse nye enhetene.

Mediafarm ønsker å være en leverandør av fremtidens løsninger, og har følgelig tatt disse trendene på alvor: Vi tilbyr i dag vår kunder skreddersydde e-læringsløsninger for ulike formater som stasjonære og portable PCer, nettbrett og smarttelefoner – etter kundens behov. HTML5 og responsivt design er viktige stikkord i vår tekniske plattform.

Les mer

Se våre prosjekter

Her finner du mer informasjon om de konkrete prosjekter vi har utviklet.

Skreddersydde e-læringskonsepter for din bedrift

Mediafarm har lang erfaring med å utvikle e-læringsprogram skreddersydd for den enkelte bedrifts kompetansebehov. Vi har utviklet programmer fra faglig innføring i øl og vin for Vinmonopolet, til plugging av brønner for Statoil og sikkerhetsprogrammer for Utenriksdepartementet. Med vår kompetanse vil vi omsette din bedrifts læringsmål til engasjerende og effektiv e-læring. 


Et E-læringsprosjekt går gjennom ulike faser, fra analyse av læringsmål og definering av målgruppe, til ferdig produsert e-læringsprogram.Hovedfaser i utviklingsprosessen

Steg i utvikling av e-læringsprogram


Oppstart

Definere læringsmål og definere målgruppe

Konsept

Utvikle konsept og virkemidler som møter læringsmål

Manus

Forfatte tekster for innhold og kommentarspor

Innhold

Utvikle multimediainnhold som er definert i manus

Installasjon

Testing og installasjon av programmetUlike løsninger for ulike budsjetter

Mediafarm ønsker alltid å gi kundene god verdi for pengene. Ved å benytte en effektiv malbasert utviklingsmetode skaper skreddersydde læringskonsepter for den enkelte kunde som gir en god balanse mellom pris og kvalitet. Ulike kvaliteter og priser vil kreve ulike tilnærminger til løsninger, noe vi har lang erfaring med. Mediafarm tilbyr også kostnadseffektive løsninger basert på forfatterverktøy, hvor kunden kan gjøre deler av utviklingen selv om ønskelig.