Oppdragsfilm og film som virkemiddel i læringsløsninger.

Film er et sterkt medium – også for å fremme læring. Mediafarm produserer både frittstående oppdragsfilm og dramatiseringer som et av flere virkemiddel i våre løsninger. Mediafarm benytter grønnskjermsteknologi hvor dette er anvendelig. 


KONTAKT OSS

Vil du vite mer?

Kontakt oss gjerne for mer informasjon om læringsspill.


Mediafarm og filmkompetanse


Mediafarm har utstrakt kunnskap om dramaturgi, fortellerteknikk og filmproduksjon. Fellesnevneren i våre filmproduksjoner er vår evne til å fortelle den gode historien. Vi står ofte selv for hele produksjonen, men bruker vårt nettverk av fotografer og redigerere etter behov. Vi utfører utvikling av manus og storyboard, casting av skuespillere, opptak, og klipp og postproduksjon.