Læringsspill (serious games) skaper en spennende ramme for læring.

Et læringsspill er ofte basert på visse elementer: Engasjement, integrasjon og fokus.  Førstnevnte er brukerens opplevelse av at spillet er engasjerende, mens integrasjon handler om å mikse konkurranseelementer med læring. Fokuset handler om graden av læring i spillet.


KONTAKT OSS

Vil du vite mer?

Kontakt oss gjerne for mer informasjon om læringsspill.


Læringsspill


Spill kan være både motiverende og engasjerende, og kan skape meget spennende rammer for læring. Mediafarm har laget en rekke spillbaserte konsepter for ulike kunder – både innenfor e-læring og som fysiske installasjoner ute hos kunder.


Ulike typer læringsspill


Mediafarm har utviklet læringsspill for kunder for blant annet ExxonMobil, Petoro, Vox og Vitenfabrikken. Avhengig av behov kan læringsspillet være web-basert og tilgjengelig på nett eller en fast installasjon som del av en utstilling. For ExxonMobil har vi over årene utviklet en rekke ulike læringsspill som en del av deres utstillinger på ONS messene. Flere av disse har siden blitt utviklet i web-baserte versjoner slik at de er tilgjengelig for alle. Enkelte av læringsspillene er også en del av utstilling på teknisk museum.


Grensen mellom e-læring, læringsspill og interaktive rollespill er ikke nødvendigvis så tydelig. E-læringsprogrammer kan også inneholde elementer av spill for å skape engasjement og motivasjon for læring og interaktive rollespill kan betraktes som et mer avansert læringsspill med bruk av både taktile og digitale elementer. Felles for læringsspillene er uansett spill-elementet som en engasjerende ramme som pakker inn læring på en frisk og engasjerende måte.


Case study – Vitenfabrikken

 I forbindelse med utstillingen “Det skal svara seg” ønsket Vitenfabrikken å få en digital installasjon som formidlet den lokale gründerånden i Sandnes. Utfordringen var å lage et læringsspill som både utfordret og involverte de besøkende. Spillet skulle fortelle noe om det å være gründer i dag, samt peke på forskjeller mellom forretningsdrift i dagens økonomiske klima sammenlignet med før i tiden. Les mer..