Monthly Archives: June 2021


Mediafarm bidrar til fremtidens læring

Mediafarm bidrar til fremtidens læring

Etter Mediafarm fikk tildelt rammeavtale av NDLA (Nasjonal digital læringsarena), har vi utviklet flere spennende læringsressurser for videregående utdanning! Og NDLA sin visjon er nettopp: «Sammen skaper vi framtidas læring», noe vi synes det...

Les mer