Om Mediafarm

Mediafarm AS har over 20 års erfaring med å utvikle digitale læringsløsninger, og har i dag 17 ansatte. Våre forretningsområder spenner fra e-læring til læringsspill og totalleveranser av interaktive rollespill og besøkssenter. Våre læringsløsninger er basert på pedagogikk i kombinasjon med kreativ bruk av media og teknologi.  Av kunder kan vi nevne Difi, språkrådet, Stortinget, Statoil, Utenriksdepartementet, Europaparlamentet, Vinmonopolet, og Utdanningsdirektoratet. Felles for vår løsninger er målet om å gjøre læring til en opplevelse!

Send mail

Kontakt oss

Tlf: 51 82 11 50
Mail: post@mediafarm.no
Adresse: Maskinveien 24, 4033 StavangerMediafarm ansatte

Her har du gjengen på en god dag, med direkte kontaktinformasjon og en kort introduksjon av hver ansatt. Vårt sentralbord har telefon 51 82 11 50 og mail post@mediafarm.no

Frode Søreide

Seniorrådgiver

Frode er en av selskapets grunnleggere. Han har arbeidet tett med kunder på et mangfold av produksjoner, fra konseptutvikling til prosjektetablering med formalisering av roller og ansvar. Han sitter i styret og har en sentral rolle i forretningsutvikling.

@: frode@mediafarm.no
M: 975 05 005 T: 51 82 11 50

Ida Lifred Ludvigsson

Manus- og konseptutvikler

Ida er senior konsept- og manusutvikler med 10 års erfaring. Hun er utdannet sivilingeniør med spesialisering innen formidling, bildespråk og pedagogikk. Hennes styrke er å formidle komplekse sammenhenger på en enkel måte i våre løsninger.

@: ida@mediafarm.no
M: 91 60 11 26 T: 51 82 11 50

Silje Andresen

Fagleder og organisasjonspedagog

Silje Andresen er fagleder, senior organisasjonspedagog og prosjektleder i Mediafarm. Hun har over 15 års erfaring. Hun har hovedfag i Pedagogikk fra Universitetet i Oslo med hovedvekt på læring og teknologi.

@: silje.andresen@mediafarm.no
M: 938 82 324 T: 51 82 11 50

Julien Barbier

Digital designer

Julien er senior multimedieutvikler med mye erfaring. Han mestrer både grafisk design, 2D og 3D-animasjon, motion design, video postproduksjon. Han har også inngående kunnskap om HTML5 og responsivt design for mobil, nettbrett og PC.

@: julien@mediafarm.no
M: 920 79 154 T: 51 82 11 50

Keith Vanning

Programmerer

Keith har 20 års erfaring innen programmering og systemutvikling. Keith er hovedprogrammerer på alle våre store prosjekter, og har vært leder i utviklingen av vårt system for interaktive rollespill og vårt nye responsive HTML5 rammeverk for e-læring.

@: keith@mediafarm.no
M: 926 95 871 T: 51 82 11 50

Marit Skråmestø

Prosjektleder

Marit er utdannet allmennfaglærer i kombinasjon med solid utdannelse innen interaktive medier og prosjektledelse. Hun har over 15 års erfaring innen prosjektledelse og pedagogisk formidling ved bruk av interaktive medier.

@: marit@mediafarm.no
M: 959 11 738 T: 51 82 11 50

Martin Arneberg

Multimedieutvikler

Martin er multimedieutvikler med bachelor i multimedieproduksjon. Martin har allsidig kompetanse og erfaring med både film, innholdsutvikling og animasjon. Han har et særlig ansvar for redigering og postproduksjon av videosekvenser i våre prosjekter.

@: martin@mediafarm.no
M: 415 67 072 T: 51 82 11 50

Morten Tvedten

Multimedieutvikler

Morten har bachelor med honors degree i multimedieutvikling og har over 15 års erfaring. Hans tverrfaglige kompetanse innenfor pedagogiske konsepter, 2D/3D animasjon, video og verktøy, gjør ham svært anvendelig i våre prosjekter.

@: morten@mediafarm.no
M: 900 58 126 T: 51 82 11 50

Silje Bahr Ogne

Salgsleder

Silje har M.Sc in Management, med spesialisering i ledelse og strategi ved Handelshøyskolen BI, Oslo. I tillegg har hun grunnfag i Psykologi fra UiB.
Over 13 års erfaring med salg og markedsføring fra ulike bransjer.

@: silje@mediafarm.no
M: 942 96 459 T: 51 82 11 50

Sturla F. Ås

Digital designer

Sturla er en meget erfaren senior grafisk designer og multimediautvikler med 15 års erfaring fra et mangfold av digitale læringsløsninger. Sturlas brede erfaring og øye for godt design bidrar positivt til det estetiske utrykket i våre løsninger.

@: sturla@mediafarm.no
M: 482 77 139 T: 51 82 11 50

Thomas W. Holm

Økonomi controller

Thomas W. Holm er controller og siviløkonom av utdannelse fra NHH. Han har bakgrunn som senior fra Deloitte, og følger opp fremdrift, ressursforbruk og kvalitetssikring i prosjektene med prosjektleder - og økonomistyring i Mediafarm forøvrig.

@: thomas@mediafarm.no
M: 47 75 27 49 T: 51 82 11 50

Vilhelm Skjærpe

Seniorrådgiver

Vilhelm er en av de mest erfarne i hele bransjen innen digitale læringsløsninger. Han er en av selskapets grunnleggere. Han har over 25 års erfaring i utvikling av engasjerende konseptuelle tilnærminger bygget på pedagogiske prinsipper

@: vilhelm@mediafarm.no
M: 45 29 30 70 T: 51 82 11 50

Severin Ommundsen

Konsept- og manusutvikler

Severin er en senior konsept- og manusutvikler med bred erfaring fra tv-, film- og videoproduksjon. Hans stryke er spennende og kreative løsninger med bruk av fortellerteknikk og pedagogikk. Han formidler komplekse budskap på en fengende og lærerik måte.

@: severin@mediafarm.no
M: 473 87 250 T: 51 82 11 50

Kaisa Dahl

Multimedieutvikler

Kaisa er senior multimedieutvikler med Master i dokumentarproduksjon og Bachelor i TV- og multimediaproduksjon. Hun er også en allsidig historieforteller som i tillegg jobber med konsept- og manusutvikling.

@: kaisa@mediafarm.no
M: 922 81 252 T: 51 82 11 50

Jann Svensen Aasebø

Markedsutvikler

Jann har over 20 års erfaring innen utdanning, undervisning og kommunikasjon. Han er Mediafarms ekspert på LMS og tilhørende læringsprosesser i organisasjoner. Han har også erfaring med utvikling av ulike læringskonsepter.

@: jann@mediafarm.no
M: 951 48 539T: 51 82 11 50

Morten Orre

Multimedieutvikler

Morten er senior multimedieutvikler med over 25 års erfaring. Hans kompetanseområder strekker seg fra ide- og konseptutvikling til produksjon av visuelle løsninger. Han har i tillegg lang erfaring som produksjonsleder og prosjektleder.

@: morten.orre@mediafarm.no
M: 971 23 600 T: 51 82 11 50