Mediafarm bidrar til fremtidens læring

Mediafarm bidrar til fremtidens læring

Etter Mediafarm fikk tildelt rammeavtale av NDLA (Nasjonal digital læringsarena), har vi utviklet flere spennende læringsressurser for videregående utdanning! Og NDLA sin visjon er nettopp: «Sammen skaper vi framtidas læring», noe vi synes det er veldig gøy å kunne bidra til. Sammen med Muscle Animations har vi nylig laget en digital læringsressurs med avansert 3D animasjon av styrketreningsøvelser, for alle muskelgruppene våre. Basert på biomekaniske prinsipper og grundige forklaringer, så skal dette gi mye god læring!

Sjekk gjerne ut mer info og klipp fra animasjonene her: https://www.mediafarm.no/portfolio-items/ndla-laeringsressurs-og-animasjon-av-styrkeovelser/

Share

Mediafarm

Mediafarm har utviklet digitale lærlingsløsninger siden 1996 - e-læring, interaktive spill og simulering - og ikke minst multimediabaserte rollespill. Vår mål er å gjøre læring til en opplevelse!