Mediafarm vant konkurranse om utvikling av flere kurs innen ledelse for Difi

Mediafarm vant konkurranse om utvikling av flere kurs innen ledelse for Difi

Mediafarm vant anbudskonkurransen om utvikling av flere e‐læringskurs for mellomledere i offentlig sektor. Oppdragiver er Difi. Formålet er å gi lederne kompetanse og ferdigheter på hvordan de fyller sin rolle, utnytter sitt handlingsrom og møter konkrete utfordringer i sin lederhverdag. E‐læringskursene skal ta for seg lederrollen og arbeidsgiverrollen, under paraplyen endring og omstilling. Anskaffelsen skal bidra til at Difi får utviklet flere e‐læringskurs på ledelsesfaglige temaer i en serieproduksjon, og med det bygget opp porteføljen av digitale læringstiltak for ledere i staten på en effektiv måte.

I anskaffelsen inngår en kontrakt for utvikling og produksjon av to konkrete e‐læringskurs på temaene «Endringsledelse» og «Kompetansestyring». Kontrakten inneholder videre opsjon på utvikling og produksjon av inntil 6 ytterligere e‐læringskurs.

Vi er allerede i gang med utviklingen av denne spennende kursporteføljen sammen med Difi-teamet!

Share

Mediafarm

Mediafarm har utviklet digitale lærlingsløsninger siden 1996 - e-læring, interaktive spill og simulering - og ikke minst multimediabaserte rollespill. Vår mål er å gjøre læring til en opplevelse!