Mediafarm vant prosjekt for Difi

Mediafarm vant prosjekt for Difi

Mediafarm vant konkurransen om utviklingen av det digitale læringsprojsketet “Den vanskelige samtalen” for Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT).

Å mestre kommunikasjon og «den vanskelige samtalen» er viktige ferdigheter for ledere i dag. Begrepet «den vanskelige samtalen» er et begrep som brukes om en samtale ledere har med medarbeidere hvor ett eller flere vanskelige forhold skal tas opp. Det krever mot, innsikt og gode kommunikasjonsferdigheter av en leder for å planlegge, gjennomføre og følge opp en vanskelig samtale.

Læringsprogrammet Mediafarm skal utvikle er en del av Difis Program for satsning på digital opplæring i staten. Programmet har som mål å fremme bruken av digitale læringsmidler og være pådriver og tilrettelegger for kunnskapsdeling i staten – en digital treningsarena for mestring av “den vanskelige samtalen”.

Share

Mediafarm

Mediafarm har utviklet digitale lærlingsløsninger siden 1996 - e-læring, interaktive spill og simulering - og ikke minst multimediabaserte rollespill. Vår mål er å gjøre læring til en opplevelse!