Nynorsk for Språkrådet

Nynorsk for Språkrådet

Mediafarm vant konkurransen om utviklingen av e-læringsprogram for Språkrådet.

Språkrådet ønsker utviklet et e-læringsprogram i nynorsk for ansatte i alle offentlige virksomheter. E-læringsprogrammet skal være en del av arbeidet Språkrådet gjør med å utvikle bedre ressurser for statsansatte som skal skrive nynorsk i jobben. Hovedmålet med e-læringsprogrammet er at brukerne skal kjenne seg tryggere med å bruke nynorsk i arbeidshverdagen. Programmet skal være relevant, praksisnært og engasjerende.
Mediafarm har startet opp arbeidet sammen med Språkrådet og ser frem å friske opp gamle kunster innen nynorsk rettskriving :-)

Share

Mediafarm

Mediafarm har utviklet digitale lærlingsløsninger siden 1996 - e-læring, interaktive spill og simulering - og ikke minst multimediabaserte rollespill. Vår mål er å gjøre læring til en opplevelse!