Aker BP

Utreisekurs for offshore personell

Et engasjerende og praksisnært læringsprogram utviklet for Aker BP

Aktiviteter

  • Konseptualisering
  • Grafisk design
  • Manusutvikling
  • Multimediautvikling
  • Videoproduksjon
  • Teknisk løsning
  • Prosjektledelse

Utfordringen / mål

Utfordringen var å lage et engasjerende og praksisnært læringsprogram for ansatte og innleide som skal jobbe på Aker BP sine installasjoner offshore. Kurset skal forberede de som skal jobbe på installasjonene på en rekke områder. Før utreisen skal målgruppen få innsikt i ulike risikoer, HMS relaterte regler og retningslinjer som gjelder om bord, og vite hvordan Aker BP forventer at disse skal håndteres og brukes. Kurset skulle tilpasses fem ulike fagdisipliner (ISO, boring, prosjekt, forpleining og drift).

Løsning og resultat

Mediafarm har utviklet et engasjerende og effektivt kurs, gjennom bruk av korte moduler, filmsekvenser og en programvert som skaper identifikasjon med brukeren og som leder brukeren gjennom kurset.

Programverten binder sammen de ulike innholdselementene, men framfor alt utfordrer han brukeren på læringsinnholdet og skaper engasjement underveis i kurset. Programverten snakker direkte til bruker, og skaper på den måten personlig involvering. I utreisekurset snakker programverten «rett fra levra», og kurset oppleves derfor som mer praktisk orientert enn teoretisk.
Mediafarm har laget tilpassede kursversjoner for de ulike fagdisiplinene, slik at disse får et effektivt tilpasset læringsprogram, relevant for sin rolle.

Aker BP har fått svært positive tilbakemeldinger fra brukerne, som har tatt godt imot utreisekurset. Blå Mediamentor har vært Mediafarms leverandør og samarbeidspartner for utarbeidelse av konsept og manus.