Andøya Space center

Besøkssenter Spaceship Aurora

Mediafarm vant konkurransen om utvikling av besøkssenter med fokus på nordlysforskning.

  • Konseptutvikling og prosjektledelse
  • Grafisk design
  • Utstillingsdesign (SixSides)
  • Taktile elementer
  • Grafisk design
  • Multimedia utvikling
  • Interaksjonssystem
  • Multimedia rollespill
  • Hardware

Utfordring / mål

Mediafarms oppdrag var å lage en opplevelse for Andøya Space centers besøkssenter som formidlet aktiviteten deres for en bred målgruppe; fra skoleelever til turister. Senterets hovedfokus er nordlysforskning. De får data fra sitt observatorium, men også fra raketter som de selv sender opp. Oppdragsgiveren er NAROM, Nasjonalt senter for romrelatert opplæring.

Utfordringen lå i å lage noe som oppleves spennende av den brede målgruppen, og som i tillegg gir innblikk i romforskernes hverdag og kunnskap om nordlys.

Løsning og resultat

Mediafarm utviklet et konsept kalt «Spaceship Aurora» som inkluderer to oppdrag for besøkende: Ett der de drar på en romferd for å samle data, og ett der de observerer og forsker fra jordstasjonen. Oppdragene pågår parallelt og begge gruppene på 10 personer skal sammen finne ut hvorfor det er økt nordlysaktivitet i atmosfæren. Området har 17 skjermer som i hovedsak er utformet som kontrollpaneler, men de brukes også til å ta imot samtaler fra eksterne ressurser, for å studere solstormer og gi deloppdrag. For å opprettholde de besøkendes engasjement har Mediafarm lagt inn en kriserelatert hendelse midt i oppdraget. Opplevelsen forsterkes av lydeffekter og vibrasjoner. Kulissene er spennende og inspirerte av det virkelige forskningsmiljøet.

Mediafarm stod også for design og utvikling av de mest avanserte taktile/fysiske løsningene. Samarbeidsparter på utstillingsdesign var SixSides AS.

Prosjektet var en stor satsning fra NAROMS side. Det inkluderte et nybygg og hadde et budsjett på 30 millioner kroner. I slutten av mars 2014 ble opplevelsen testet på forskjellige testgrupper med godt resultat. Statsministeren ledet an den offisielle åpningen 29. april 2014 med innvielse av ”Spaceship Aurora”.