Apply

Rammeavtale e-læring

Apply har inngått rammeavtale med Mediafarm som læringspartner innen e-læring.

  • Kompetanse og bistand
  • Kursing og opplæring
  • Utviklingsverktøy
  • Konseptualisering
  • Grafisk design
  • Manusutvikling
  • Teknisk løsning

Om prosjektet

Etter konkurranse vant Mediafarm rammeavtalen med Apply gruppen om levering av e-læringskurs- og tjenester.  Apply gruppen har ca. 2000 ansatte, og består av flere selskaper. Rammeavtalen omfatter leveranser til Apply Sørco, Apply Leirvik, Apply Oil & Gas og Apply Capnor.