Difi

Universell utforming av nettinnhold

Lurer du på hvordan du skal få til universell utforming av tekst, bilder eller video?

Aktiviteter

  • Konseptualisering
  • Grafisk design
  • Manusutvikling
  • Multimediautvikling
  • Videoproduksjon
  • Teknisk løsning
  • Prosjektledelse

Utfordringen / mål

Hovedmålet med e-læringskurset var å bidra til økt forståelse og bevissthet om universell utforming (uu), slik at virksomhetene i større grad inkluderer dette i sin forvaltning av nettløsninger – én løsning som kan brukes av alle. Ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå har én av fem personer en varig eller midlertidig funksjonsnedsettelse, og som kan være avhengige av gode universelt utformede nettløsninger. Det over 100.000 virksomheter i privat og offentlig sektor som har plikt til å følge dette regelverket. Mediafarms utfordring var å utvikle et praksisnært og nyttig program som formidler utfordringer og løsninger knyttet til universell utforming. Nettredaktører var en sentral del av målgruppen.

Løsning og resultat

I løsningen har vi lagt stor vekt på å gi konkrete beskrivelser og løsninger for målgruppen. Dette har vi gjort i form av korte snutter som er rett på sak og har gode eksempler. De fokuserer på hvorfor og hvordan en skal få til god uu innenfor tema som farge og kontrast, bruk av bilder og video og så videre. Snuttene har en varighet på ca. 1-2 minutt. Praktiske øvelser er lagt inn for å forsterke forståelsen. Et eget avsnitt tar for seg hvordan en enkelt kan sjekke status for universell utforming på sine egne nettsider. Kurset er utviklet basert på vårt HTML5 rammeverk. Leveransen tilfredsstiller kravene ifølge Forskrift om universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologiske (IKT)-løsninger.