Stavanger Aftenblad

Aftenbladets Besøkssenter, Nye Deadline

Vår digitale tidsalder har gitt avisene en utfordring. Hvordan få de unge til å interessere seg for den fjerde statsmakt?

  • Konseptualisering
  • Grafisk design
  • Manusutvikling
  • Videoproduksjon
  • Multimediautvikling
  • Teknisk løsning og utstyr
  • Rollespill
  • Scenografi (Arkidea)

Utfordring / mål

Stavanger Aftenblad så både utfordringen i å skape bevisste og lojale lesere i fremtiden og samtidig formidle sin samfunnsrolle. Målgruppen for besøkssenteret skulle være skoleklasser fra 10. klasse og oppover fra hele distriktet, men også besøkende fra bedrifter og teambuildings-grupper.

Løsning og resultat

Vi utviklet det interaktive rollespillet Deadline der de besøkende får oppleve hvordan det er å være journalist, med alle de utfordringer journalister møter daglig. Deltakerne deles i fire grupper som hver skal produsere neste dags forside for områdene krim, sport, miljø og kultur. Det gjelder å jobbe godt sammen, jobbe raskt og ta riktige valg. Tiden går fort – det er kort tid til deadline!

Rollespillet har blitt en populær attraksjon hos Aftenbladet, og elevene opplever spillet som svært engasjerende og motiverende – ikke minst lærerikt. Senteret er installert i et 250 kvm stort lokale med moderne scenografi og teknologi i Stavanger Aftenblads nybygg.