Europaparlamentet

Interaktivt rollespill i Strasbourg

Vi har bistått med å sette opp en ny installasjon i Strasbourg av det engasjerende rollespillet om Europaparlamentets rolle og politiske system og gangen i beslutningsprosesser.

  • Konseptualisering
  • Grafisk design
  • Manusutvikling
  • Videoproduksjon
  • Multimediautvikling
  • COOL interaksjonssystem
  • Teknisk systemløsning og hardware
  • 23 språkversjoner

Om prosjektet

Mediafarm bistått med å installere en det interaktive rollespillet for Europaparlamentet i Strasbourg. Mediafarm har opprinnelig utviklet og installert dette interaktive rollespillet til Europaparlamentets besøkssenter i Brussel i 2011. Prosjektet ble vunnet etter internasjonal konkurranse. I rollespillet får ungdom prøve seg som parlamentsmedlemmer og ta beslutninger i saker som har betydning for alle land i EU.  Installasjonen brukes mot skoleklasser, og er laget på tilsammen 23 språk. Mediafarm har gjort opptak av over 300 roller i forbindelse med spillet. Slik kan elever fra hvert medlemsland i EU spille på sitt eget språk. Spillet varer i to timer.

Mediafarm har hatt ansvar for hele produksjonen inklusive teknologi, føringer for scenografi, layout og besøksflyt. Arbeidet med rollespillet i Europaparlamentets nye besøkssenter i Strasbourg ble utført i 2017. Mediafarm er det eneste norske selskapet som har fått leveranser til besøkssenterene. Videoen presentert på denne siden er klipp fra rollespillet installert i Brussel.

“We were asked to do something relative new, interactive and that would engage the young public. The student who play this game learn much more than they could ever learn in a classroom. They have to interact, to get the right information, make quick decisions and compromises – all the things a member of parliament has to do in his work. Students playing seem enthusiastic, and to have a lot of fun playing the game”

Alexander Kleining, Project manager Parlamentarium