Forskerforbundet

Læringsprogram i lønnsforhandlinger

Hjelp, jeg er blitt tillitsvalgt! Et kurs om lønnsforhandlinger for tillitsvalgte i Forskerforbundet.

Aktiviteter

  • Konseptualisering
  • Grafisk design
  • Manusutvikling
  • Multimediautvikling
  • Videoproduksjon
  • Teknisk løsning
  • Prosjektledelse

Utfordringen / mål

Forskerforbundet ønsket å lage et digitalt læringsprogram om lønnsforhandlinger som skulle gi nye tillitsvalgte en grunnleggende innføring i lokale forhandlinger. Dette innføringskurset følges senere opp med heldagskurs i lov- og avtaleverk og lønnsforhandlinger. Forskerforbundet ønsket også at kurset skulle være et godt oppslagsverk med samling av nyttige ressurser og relevante lenker.

Løsning og resultat

Mediafarm utviklet et konsept med en frisk tilnærming og «glimt i øyet» som appellerer til ferske tillitsvalgte. Vi følger reisen til den nylige unevnte tillitsvalgte Rasmus –som relativt uerfaren tillitsvalgt og som minst like uerfaren i lønnsforhandlinger. Rasmus er romforsker og utpreget ja-menneske og møter på en rekke utfordringer underveis i disse forhandlingene. Løsningen spiller på humor, gjenkjennelse og identifikasjon hos brukeren. Reisen til tillitsvalgte Rasmus utgjør en rød tråd i programmet, og er basert på dramatiserte filmsekvenser av Rasmus og motparten i forhandlingene. Dette kombineres med infographics, tekst og fortellerstemme som formidler mye av det teoretiske innholdet for øvrig i programmet.