GDF SUEZ

HMS introduksjonskurs

Hvordan øke bevisstheten rundt HMS-kulturen i selskapet?

  • Konseptualisering
  • Grafisk design
  • Manusutvikling
  • Videoproduksjon
  • Multimediautvikling
  • Teknisk løsning

Utfordring / mål

GDF Suez ønsket et HMS-kurs for alle ansatte, alle kontraktører samt alle besøkende. Det var viktig for dem å nå målsetningen om økt bevissthet rundt HMS-kulturen i selskapet. Kurset skulle være obligatorisk for alle i målgruppen. Etter endt kurs skulle den enkelte kursdeltaker få utskrevet kursbevis. Kurset skulle utvikles i norsk og engelsk versjon.

Løsning og resultat

Vi laget et skreddersydd e-læringskurs basert på hvordan selskapet jobber med HMS, der vi la vekt på forståelsen av sammenhengen mellom organisasjonskultur og HMS. Ved hjelp av fotografier, animasjoner, profesjonell kommentarstemme og aktiv involvering av brukeren, oppnådde vi målsetningen om et kurs som la til rette for økt bevissthet rundt HMS-kulturen i selskapet.