GDF SUEZ

Håndtering av kjemikalier

Hvordan skal du håndtere ulike typer kjemikalier? Hvordan unngår man skader på mennesker og miljø?

  • Konseptualisering
  • Grafisk design
  • Manusutvikling
  • Multimediautvikling
  • Teknisk løsning

Om prosjektet

GDF Suez ønsket et kurs som skulle gi opplæring i hvordan man håndterer kjemikalier for å hindre at ansatte blir syke eller pådrar seg skade. Målgruppen var alle ansatte som arbeidet på plattformen Gjøa.

Sammen med fagansvarlige kom vi frem til kjernespørsmål som ville være hensiktsmessige å få brukerne til å ta stilling til, slik at arbeidet ble sikrere – nemlig: Hvordan man arbeider med kjemikalier, hvilke rutiner har vi har for kjemikaliehåndtering og hvilke påvirkninger kjemikaliene har på helse og ytre miljø.