GDF SUEZ

Hendelsesrapportering i GDF SUEZ

Hva defineres som en hendelse? Hvorfor og hvordan rapportere hendelser i Synergi systemet?

  • Konseptualisering
  • Grafisk design
  • Manusutvikling
  • Videoproduksjon
  • Multimediautvikling
  • Teknisk løsning

Om prosjektet

GDF SUEZ ønsket et kurs som skulle gi forståelse for behovet for hendelsesrapportering, og hvordan dette utføres i deres anvendte system: Synergi. Det fokuseres på systematisk arbeid for å forstå og styre risiko, og finne løsninger som reduserer sannsynligheten for at ulykker skal inntreffe. Ved å være oppmerksom på farlige forhold, håndtere og rapportere dem, kan man være i forkant med hensyn til å forebygge skade eller tap.

Kurset gir en innføring i ulike typer hendelser og hvordan disse skal rapporteres i Synergi. Det gis spesifikk veiledning i systemet for utfylling, behandling, tiltak, rapportering og annen funksjonalitet. Dette formidles i kurset med kommentarstemme, forklarende skjermbilder fra Synergi-programmet og tilhørende oppgaver.