Husbanken

E-læringsprogram – opplæring i bostøtte

Mediafarm vant konkurransen om utvikling av Husbankens nye digitale læringsprogram for opplæring i bostøtte.

  • Konseptualisering
  • Grafisk design
  • Manusutvikling
  • Multimediautvikling
  • Teknisk løsning
  • Prosjektledelse

Utfordringen / mål

Utfordringen er å utvikle et læringsprogram for innføring i bostøtte for Husbanken. Saksbehandlere i kommunene skal her få en innføring i formål med ordningen, beregningsmetodikk og gjeldene lover og regler for hvem som kan få støtte. Programmet og nysatsingen fra Husbanken skal bidra til å effektivisere og målrette kompetanseutviklingen for det boligsosiale arbeidet, ved å løfte bruk av digitale læringsformer. Målet er å utvikle et artig og motiverende program som kan løfte gjennomgangen av de teoretiske tema brukeren skal gjennom i programmet. Dette pilotprogrammet vil også kunne danne grunnlag for fremtidige anskaffelser.

Løsning og resultat

Mediafarm er godt i gang med utviklingsarbeidet og ser fram til å gjøre «læring til en opplevelse» for vår nye oppdragsgiver. Programmet skal ferdigstilles i 2016