KLP – Kommunal Landspensjonskasse

Attraksjonsutvikling og interaktive stasjoner

Mediafarm vant konkurransen om utvikling av interaktive stasjoner i KLPs nye kjøpesenter

  • Konseptualisering
  • Grafisk design
  • Manusutvikling
  • Videoproduksjon
  • Multimediautvikling
  • Teknisk løsning

Utfordringen

KLP (Kommunal Landspensjonskasse) åpnet i oktober 2014 et nytt kjøpesenter, Fornebu S, bygget etter den anerkjente miljøstandarden BREEAM. Fornebu S er et unikt bygg der krav til miljømessig drift er tatt på alvor. På åpningsdagen var senteret ledende i verdensmålestokk med hensyn til å oppfylle strenge internasjonale miljøkrav for kommersiell drift. Senteret er et mangfoldig og livskraftig aktivitetssenter som tilbyr spennende tjenester og varer, og som inviterer de besøkende til interaktiv kunnskapsutvikling om miljøtema.

Løsning og resultat

I den forbindelse tok Mediafarm etter konkurranse oppdraget med å formidle og engasjere de besøkende mht miljøaspektet. Dette er løst med både taktile og interaktive installasjoner på senteret. Det er også utviklet tilbud for skoleelever.

Løsningen inneholder aktiviteter som en rebusløype for barn, en levende vegg av planter, et stor LED display som viser virkningen av solcelleparken på taket, samt flere infoskjermer rundt på senteret med innhold om byggeprosessen og drift av senteret.