Laerdal Medical

Livredning med CPRmeter

Mediafarm ble prosjektet om utvikling av multimediebasert instruksjonsprogram for deres produkt CPRmeter.

  • Konseptualisering
  • Grafisk design
  • Manusutvikling
  • Multimediautvikling
  • 3D produksjon
  • Teknisk løsning
  • Prosjektledelse

Utfordringen / mål

Laerdal Medical ønsket et instruksjonskurs knyttet til deres produkt CPRcard som skal gjøre det enklere å utføre korrekt hjerte-lunge-redning – noe som dramatisk som påvirker sjansene for å overleve når det utføres førstehjelp. Siden korrekte teknikker og metoder er en vesentlig del av programmet kombinert med produktet, ble en del av utfordringen å visualisere dette på best mulig måte.

Løsning og resultat

Vi laget et videobasert program hvor animasjoner ble en sentral del for å visualisere teknikker og metoder. Dette ble kombinert med animerte tekster som visualiserer viktige stikkord, og et kommentarspor som kommuniserer detaljene rundt hva som visualiseres. Alt kombinert ble resultatet et lettfattelig program som kommuniserer produktet på en visuell og forståelig måte.