Lærdal Medical

Livredning på 30 minutter

Hvordan utføre riktig hjerte- og lungeredning (HLR), illustrert med «MiniAnne».

  • Konseptualisering
  • Manusutvikling
  • Filmopptak
  • Redigering og klipp

Om prosjektet

Laerdals «MiniAnne» er en komplett opplæringspakke med dukke og instruksjonsfilm, til opplæring i hjerte og lungeredning (HLR). Vi fikk i oppdrag å produsere introduksjonsfilmen i denne pakken, og utviklet en to-the-point instruksjonsfilm for målgrupper i alle aldre.

Filmen er distribuert i store opplag innen de skandinaviske landene og finnes i norsk, svensk og finsk språkversjon.