Lundin / Apply Sørco

Systemtekniske e-læringskurs for Edvard Grieg feltet

Mediafarm vant sammen med Apply konkurransen om utarbeidelse av driftsdokumentasjon og opplæringsmateriell (inkl. e-læringsprogrammer) for Lundin.

  • Konseptualisering
  • Grafisk design
  • Manusutvikling
  • Videoproduksjon
  • Multimediautvikling
  • Teknisk løsning

Utfordring / mål

Hovedmålet var å utarbeide driftsdokumentasjon og opplæringsmateriell for Edvard Grieg-feltet. Driftsdokumentasjon består blant annet av systembeskrivelser, driftsprosedyrer, operasjonelle rutiner, håndbøker og tegninger. Opplæringsmateriell inkluderer systemkurs, praktisk “On the Job Training” (OJT) og e-læringsprogrammer.

Feltet skal være i drift fra Q4 2015.  Mediafarm har i denne forbindelse hatt ansvaret for utvikling av alle e-læringsprogrammene. Målet med programmene var å sikre det operasjonelle personalets kompetanse, med hensyn til oppdatert kunnskap på ulike systemer og med hensyn til HMS-kunnskap. Programpakken består i totalt ca 15 ulike e-læringskurs.

Løsning og resultat

Løsningen for e-læringsprogrammene er basert på systembeskrivelser, systemtegninger og systemkurs utarbeidet av Apply Sørco for Lundin. Det er fokus på gode og forklarende 2D- og 3D-animasjoner for å illustrere systemene med ulike komponenter, flow-diagrammer og funksjoner. Animasjonene kombineres med en engasjerende kommentarstemme (Solveig Kloppen) som er med å løfte programmene. Mediafarm har også laget et introduksjonskurs av god kvalitet som er obligatorisk for alle besøkende til plattformen.