Lundin HMSK introduksjon

Kurs i Helse, Miljø, Sikkerhet og Kvalitet

Introduksjonskurs for ansatte i Lundin innenfor helse, miljø, sikkerhet og kvalitet.

Aktiviteter

  • Konseptualisering
  • Grafisk design
  • Manusutvikling
  • Multimediautvikling
  • Videoproduksjon
  • Teknisk løsning
  • Prosjektledelse

Utfordringen / mål

Lundin ønsket et utradisjonelt læringsprogram, som var ulikt de tradisjonelle HMS kursene, og som appellerte sterkere til målgruppen. Målet var derfor å få laget et digitalt læringsprogram med en annerledes tilnærming, som skulle engasjere positivt og bli snakket om i organisasjonen.

Løsning og resultat

Mediafarm vant konkurransen med konsept hvor bruk av interaktiv video er et sentralt virkemiddel. I interaktiv video blir det avspilt en dramatisert situasjon hvor brukeren selv etterpå må foreta et konkret handlingsvalg i situasjonen. Brukeren sitter altså i førersete og styrer historiefortellingen. Dette er et flott virkemiddel for å skape engasjement og involvering hos brukeren. Scenene i disse videosekvensene handler om Lundins 5 viktigste læremål. Disse scenene ble laget med en god klype humor. Samtidig var situasjonene nøye gjennomtenkt i forhold til relevans i daglig arbeid. Hensikten var å skape engasjerende scener og situasjoner alle brukerne i målgruppen kunne identifisere seg med. I handlingsvalgene fikk brukerne også lov å velge de opplagt feil alternativene, for å se konsekvensen av disse. Selv om HMS og K omhandler alvorlige tema, er det aldri feil å kunne bringe frem smilet i en læringssituasjon. Scenene ble filmet med skuespillere. Kurset fikk svært god mottakelse av toppledelse og ansatte.