Meteorologisk Institutt

Vilhelm Bjerknes’ værstasjon

Mediafarm vant konkurransen om utvikling av nettmodul som introduserer meteorologi for barn.

  • Konseptualisering
  • Grafisk design
  • Manusutvikling
  • Multimediautvikling
  • Teknisk løsning

Om prosjektet

Vi fikk i oppdrag å levere en nettmodul for Meteorologisk institutt som skulle brukes i Energisenteret. Modulen skulle fungere som en leken og frisk introduksjon til faget meteorologi for barn og unge. Det var viktig å gjøre nettmodulen tilgjengelig på plattformer som målgruppen benyttet seg av, i tillegg til at innholdet skulle presentere faget på en leken og interessevekkende måte.

Modulen ble etter avtale derfor levert i HTML 5, slik at det også kunne anvendes på alle enheter. I tillegg til å gjøre modulen tilgjengelig for barn og unge på nettbrett og smarttelefoner, brukte vi også mye videoklipp og små fortellinger som hovedvirkemidler for å begeistre og interessere akkurat disse brukerne.