NDLA Simulering og animasjon av muskelsystemet

Simulering og animasjon av muskelsystemet og funksjonell styrketrening

En læringsressurs om muskelsystemet og funksjonell styrketrening for elever i videregående skole

Aktiviteter

  • Konseptualisering
  • Pedagogikk
  • Manusutvikling
  • Grafisk design
  • Teknisk løsning
  • Animasjon
  • Prosjektledelse

Utfordringen / mål

Det er et viktig kompetansemål at elever i videregående skole skal forstå hvordan ulike aktiviteter påvirker og utvikler koordinasjon, styrke, utholdenhet og bevegelighet. NDLA ønsket derfor å lage en læringsressurs hvor elevene får opplæring i hvordan muskelsystemet vårt fungerer. Dette skulle baseres på praktiske styrkeøvelser vist ved simulering og animasjon av en person med muskler. Personen skulle kunne roteres 360 grader med funksjoner for å trykke på hver muskel for informasjon om den enkelte muskelen. Leveransen skulle også være i tråd universell utforming, WCAG 2.1.

Løsning og resultat

Mediafarm har i samarbeid med Muscle Animation utviklet en interaktiv simulering som består av en figur med markering av 20 definerte muskelgrupper. Figuren kan ses fra flere sider, og elevene får en detaljert forklaring av hver muskelgruppe ved å klikke på dem. Det er også mulig å simulere ulike øvelser ved å klikke på de forskjellige musklene. Da vises detaljerte animasjonsfilmer med realistiske øvelser og forklaringer i form av en kommentarstemme, markeringer og tekst. Leveransen er utviklet på en Javascript-applikasjon basert på Vue.js rammeverk og simuleringen er tilgjengelig på både bokmål og nynorsk.