NHO, Næringslivets Hovedorganisasjon

NHO Besøkssenter

Mediafarm vant konkurransen om utvikling av besøkssenter i NHOs lokaler i Oslo.

  • Konseptualisering
  • Grafisk design
  • Manusutvikling
  • Videoproduksjon og hardware/AV utstyr
  • Multimediautvikling og scenografi
  • Teknisk løsning

Om prosjektet

Mediafarm ble tildelt forprosjekt og hovedprosjekt i forbindelse med NHO sin satsing mot ungdom og utvikling av besøkssenter. NHO sitt mål var å skape et attraktivt besøksprogram hvor en gjennom informasjon og opplevelser synliggjør bedriftenes rolle i samfunnet, viser sammenhengen mellom verdiskaping og velferd, og gir kunnskap og forståelse for NHOs rolle i samfunnet.

Senteret er bygget rundt et engasjerende interaktivt rollespill hvor skoleklasser skal løse utfordringer i flere ulike bedrifter i den lille byen Yppestad. Målet er å vise sammenhengen mellom verdiskaping og velferd, og samtidig synliggjøre bedriftenes rolle i samfunnet. Elevene møter blant annet problemstillinger knyttet til tilgang på arbeidskraft, samferdsel og lønnsspørsmål. Senteret er beregnet på skoleklasser fra 10. trinn i grunnskolen til 3. trinn på videregående.

“Veldig lærerikt. Jeg fikk et innblikk i hva næringslivet innebærer. Jeg lærte hvordan det er å jobbe i en bedrift, utfordringene man møter på og hvordan man best mulig løser dem.” – Elev, Lambertseter vgs.