Stiftelsen Preikestolen

Preikestolen informasjons- og opplevelsessenter

Mediafarm vant konkurransen (forprosjektet) om å utrede muligheten for å etablere et informasjons- og opplevelsessenter i Preikestol-området.

  • Prosjektledelse
  • Organisering
  • Klarlegge premisser
  • Befaringer
  • Presentasjon
  • Forprosjektrapport

Utfordringen / mål

Utgangspunktet for etableringen er den omfattende og økende turisttrafikken til Preikestolen og til hele Lysefjordområdet. Hensikten med senteret er å kunne yte en samlet og så gode opplevelser som mulig overfor alle besøkende, fra inn og utland. Det nye anlegget skal legge grunnlag for videre næringsutvikling lokalt og regionalt.

Løsning og resultat

Mediafarm har gitt faglig bistand til klarlegging av premisser og retning på funksjoner, plassering og utforming av det påtenkte senteret. Videre har vi fasilitert en prosess for å ferdigstille forprosjektet (rapporten) og føringer for den videre prosessen. Det har inkludert innspill til ideer og retning på innhold. Resultatet av forprosjektet skal fungere som prospekt overfor sponsorer og andre interessenter. Forprosjektet avklarer premisser og gir retning for valg av målgrupper, organisering, funksjoner i senteret, lokalisering og finansiering.