Schenck Process Group

ModuPlasma™ installasjonsfilm

Mediafarm fikk oppdraget å produsere en film som viser innstallasjon av Schenck Process Group sitt ModuPlasma™ system.

Aktiviteter

  • Konseptualisering
  • Storyboard
  • Multimediautvikling
  • Videoproduksjon
  • Teknisk løsning
  • Prosjektledelse

Utfordringen / mål

Målet var å lage en video som viser en enkel installasjonsprosess av av Schenck Process Group sitt ModuPlasma™ system ved Felleskjøpet sitt anlegg. Systemet brukes for effektiv og miljøvennlig rensing av lukt knyttet til utslipp.

Løsning og resultat

For å få frem helheten i installasjonsprosessen på en god måte og på kort spilletid, anvendte vi timelaps teknikker i den visuelle fremstillingen. Dette er kombinert med klipp hvor en tettere på menneskene i arbeid med installasjonsprosessen for variasjon i fremstillingen.  På lydsiden er det lagt på et passende musikkspor, og tilsammen blir hele installasjonsprosessen presentert på 2,5 minutter i filmen.