Språkrådet

Oi, på nynorsk!

Mediafarm vant konkurransen om utvikling av et innføringskurs i nynorsk forvaltningsspråk for statsansatte.

Aktiviteter

  • Konseptualisering
  • Grafisk design
  • Manusutvikling
  • Multimediautvikling
  • Videoproduksjon
  • Teknisk løsning
  • Prosjektledelse

Utfordringen / mål

I følge målloven skal statlige virksomheter bruke både bokmål og nynorsk i skriftlig kommunikasjon mot publikum. Hovedmålgruppen for kurset er statsansatte som skriver tekster som det skal rapporteres om etter målloven, spesielt nyansatte, saksbehandlere og kommunikasjonsfolk. Målet er at brukerne skal føle seg tryggere på å bruke nynorsk i arbeidshverdagen. Det var også et mål å påvirke holdninger til bruken av nynorsk på en positiv måte. Da det i en viss grad eksisterer negative holdninger til å skrive nynorsk, var det viktig for oppdragsgiver at målgruppen skulle få en positiv opplevelse av å gjennomføre kurset. Utfordringen var å utvikle en løsning som best mulig svarte på disse målene.

Løsning og resultat

«Oi, på nynorsk!» er et innføringskurs i nynorsk forvaltningsspråk. I kurset møter vi Lars og Else. Disse karakterene leder brukeren igjennom kurset gjennom videobaserte samtalesekvenser – med et «glimt i øyet». Dette er et pedagogisk grep som danner en rød tråd i kursgjennomgangen. Lars skriver bokmål til vanlig, men som statsansatt skal han også kunne skrive på nynorsk. Han skriver ikke så verst, men trenger litt hjelp for at tekstene hans skal bli gode. Her kommer Else inn. Hun har nynorsk som sitt skriftspråk. Gjennom dialogen mellom dem får Lars hjelp til bøying av verb, flertallsendinger, pronomen, forvaltningsord og så videre. Else og Lars spilles av skuespillere.

Kurset er delt inn i 6 tema og en avsluttende quiz. Hvert tema inneholder ulike øvingsoppgaver som er knyttet til dialogen mellom Else og Lars. Dette er et hovedgrep i den pedagogiske tilnærmingen. Brukerne får øvd seg på det de nettopp har lært i form av flervalgsoppgaver, lukeoppgaver og fritekstoppgaver. Etter hvert tema er det en oppsummering av den viktigste lærdommen.

Kurset er utviklet basert på vårt HTML5 rammeverk. Leveransen tilfredsstiller kravene til universell utforming iflg. forskrift om universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologiske (IKT)-løsninger.