Statoil

Plugging og nedstengning av brønner

Hvordan avslutter man en brønn riktig etter gjeldende sikkerhets- og miljøkrav?

  • Konseptualisering
  • Grafisk design
  • Manusutvikling
  • Videoproduksjon
  • 3D animasjon
  • Multimediautvikling
  • Teknisk løsning

Om prosjektet

Mediafarm vant konkurransen om å utvikle e-læringskurs om brønnintegritet for Statoil. Kurset skal gi fagpersonell innen brønnintegritet innføring i avslutning av brønner etter produksjonen er ferdigstilt, i henhold til gjeldende sikkerhets- og miljøkrav for slike operasjoner.

For å utvikle et levende og engasjerende kurs, valgte vi å bruke gjenkjennende case og situasjoner, og samtidig å legge stor vekt på detaljgrad og kvalitet i animasjonene i kurset. For å bryte opp bruken av tekniske brønnillustrasjoner, brukte vi en dyktig presenter til å veilede brukerne på en tillitvekkende måte.

Det er lagt stor vekt på detaljgrad og kvalitet på visualiseringene (2D/3D), da disse utgjør en essensiell del av læringen. Visualiseringene, sammen med programverten, er gjennomgående virkemidler i kurset. Dette er en effektiv måte å formidle teknisk informasjon på.