Statoil

Ingen skade på miljøet

Et e-læringsprogram om eventuelle påvirkning på ytre miljø, miljøutfordringer og hva som gjøres for å unngå skader på miljøet.

  • Konseptualisering
  • Grafisk design
  • Manusutvikling
  • Multimediautvikling
  • Teknisk løsning

Om prosjektet

Hensikten med kurset er å gi økt kunnskap og forståelse omkring ytre miljø og de forventningene en har til å redusere miljøbelastning fra Statoils operasjoner, i form av et oppdatert, interaktivt læreprogram. Det er anvendt motor fra sikkerhetskurs for landanlegg, slik at innholdet kan leveres over intranett med effektiv språkversjonering og enkel oppdatering. E-læringsprogrammet har fått meget gode tilbakemeldinger fra oppdragsgiver, og er et referanseprosjekt for utvikling av nye programmer.