Statoil

Sikkerhet for landanlegg

Mediafarm har utviklet og oppdatert sikkerhetskurs for alle Statoils landbaserte anlegg.

  • Konseptualisering
  • Grafisk design
  • Manusutvikling
  • Videoproduksjon
  • Multimediautvikling
  • Teknisk løsning

Mål / utfordring

Sikkerhet for landanleggene er en klassiker hos Statoil. Statoil ville utvikle sikkerhetsopplæringer med anleggsspesifikke tilpasninger for sju av sine anlegg. Programmene skulle utvikles i fem språkversjoner.

Løsning og resultat

Vi valgte å dramatisere filmsekvenser som fortalte historien om “noe som skjedde og som kan skje igjen”. Disse historiene knytter teorien i opplæringen sammen slik at de skaper identifikasjon og engasjement hos brukerne. I tillegg valgte vi ulike oppgavetyper om sikkerhet og riktig adferd på anleggene for å sikre interaktivitet og variasjon i kurset.

Programmet har fått mye positiv tilbakemelding fra brukerne, og ble premiert ved utdelingen av Konsernsjefens HMS-pris 2003 i Statoil.

Programmet ble sist oppdatert i 2014.

Mediafarm stilte med et meget kompetent og erfarent team som faglig dekket alle behov/roller fra «a til å» i prosjektet. – Berge Legland, prosjektleder