Statoil

Introduksjon til prosjektutvikling

Mediafarm vant konkurransen om utvikling av Statoils nye multimediabaserte læringsprogram.

  • Konseptualisering
  • Grafisk design
  • Manusutvikling
  • Videoproduksjon
  • Multimediautvikling
  • Teknisk løsning

Utfordringen

Utfordringen var å lage et multimedia basert læringsprogram om prosjektutviklingsprosessen i Statoil. Programmet skulle være av høy kvalitet og være et vesentlig løft fra den tradisjonelle e-læringen; nytt og moderne, både pedagogisk og teknisk. Nye distribusjonsplattformer som nettbrett var også et krav. Målgruppen var ca 5000 personer som direkte eller indirekte jobber opp mot prosjektutvikling. Målgruppen varierte i både erfaringsbakgrunn, kjønn, nasjonalitet og kultur – og programmet skulle derfor ta høyde for dette.

Løsning og resultat

Konseptet Mediafarm vant konkurransen med bruker video i høy grad.  Kompetente ansatte fra Statoil som har jobbet på relevante prosjekter deler sine erfaringer på godt og vondt i en moderne og nytenkende tilnærming til e-læring; en dokumentar, blandet med virkemidler som animasjon, arkivbilder og interaktive oppgaver. I møte med mennesker og gjennom å oppleve relevante problemstillinger, skaper vi et effektivt og ærlig program i 5 deler, som hver beskriver elementer i en utviklingsprosess. Mesterkokk Sven Erik Renaa står for forfriskende innspill gjennom programmet med fortellinger om lagarbeid, felles forståelse av oppgaven, kvalitet og timing. Han forteller fra erfaringer med å utvikle et kokkelandslag som til slutt vant en gullmedalje under hans ledelse. En helt spesiell refleksjonsmodell/-oppgave ble også utviklet for programmet. Modellen tar utgangspunkt i et møte og lar brukeren reflektere over hvordan deltakerne kommuniserer og i hvilken grad de bidrar eller tar ansvar.