Statoil

Risk in design

Et multimediabasert læreprogram om sikkerhet og risikoaspekter i designprosessen.

  • Konseptualisering
  • Grafisk design
  • Manusutvikling
  • Videoproduksjon
  • Multimediautvikling
  • Teknisk løsning

Om prosjektet

Målgruppen for programmet er HMS ledere og ingeniører internt og blant kontraktører globalt i olje- og gassindustrien. Læremålene er å øke bevisstheten omkring risiko for storulykker, og å øke kunnskapen om faktorer som påvirker slik risiko. Programmet viser også til beste praksis strategier for å redusere risiko i designprosessen.

I programmet brukes en programvert i kombinasjon med arkivopptak, animasjon og kommentarstemme. Gjennom programmet brukes også klipp fra et BBC program om Piper Alpha ulykken på britisk sektor i 1988.

Eksperter i Statoil skrev innholdsmanus som Mediafarm videreutviklet til endelig innlesingsmanus, visualiseringer og oppgaver. Det ble også utviklet en kort «teaser» som brukes til å promotere programmet.

Tilbakemeldinger fra brukere er god.