Statoil

Sensitiv informasjon

Hva er sensitiv informasjon, og hvordan skal dette håndteres? Dette kurset skal belyse ulike problemstillinger og utfordringer på temaet.

  • Konseptualisering
  • Grafisk design
  • Manusutvikling
  • Videoproduksjon
  • Multimediautvikling
  • Teknisk løsning

Utfordringen

Statoil ønsket et e-læringskurs som skulle fungere som en innføring i hvordan deres ansatte skal håndtere sensitiv informasjon, med særlig vekt på prissensitiv informasjon. Utfordringen lå spesielt i å formidle dette temaet i en e-læringssammenheng fordi det omfattet juridiske gråsoner hvor det ikke alltid var like enkelt å peke på hva som er riktig og galt. Håndtering av slike utfordringer er også viktig i og med at dette er børssensitivt.

Løsning og resultat

Vi løste dette ved å utvikle korte filmsekvenser som dramatiserer konkrete problemstillinger. Deretter utfordret vi brukerne til å løse interaktive oppgaver hvor de måtte ta stilling til både lovverk og Statoils etiske retningslinjer. Resultatet ble et engasjerende og involverende kurs.