Statoil

Informasjonsfilm om CO2 fangst og lagring

Hva er CO2 fangst og lagring, og hvordan foregår dette? Statoils informasjonsfilm gir svaret.

  • Konseptualisering
  • Manusutvikling
  • Filmopptak
  • Redigering og klipp

Om prosjektet

Vi produserte en film for Statoil som skulle brukes som hjelpemiddel for Statoil-personell som holder foredrag om CO2 fangst og lagring rundt omkring i verden. Informasjonsfilmen skal formidle informasjon om hva CO2 lagring egentlig er, hvordan det skjer, og hvorfor det ansees som en trygg metode. Filmen ble også vist på en workshop i forkant av G8-møtet i juni 2007.