Statoil

Risikovurdering i boreoperasjoner

Hva er egentlig risiko, og bør dette vurderes i ulike beslutningsprosesser og aktiviteter innen boreoperasjoner?

  • Konseptualisering
  • Grafisk design
  • Manusutvikling
  • Videoproduksjon
  • Multimediautvikling
  • Teknisk løsning

Utfordring / mål

Kurset skal gi målgruppen innføring i risikovurdering som del av beslutningsprosesser, og aktiviteter relatert til risikovurdering av boreoperasjoner i Statoil. Statoils mål med kurset er å bidra til å minimere risiko ved å gi brukerne kunnskap om identifikasjon og håndtering av risiko knyttet til operasjonene.

Løsning og resultat

Det var relativt mye informasjon som skulle formidles, og dette er løst med aktiv bruk av en profesjonell programvert gjennom hele kurset. Programverten er en sentral del av formidlingen av teori og modeller. Det er videre anvendt intervjuer med en rekke fageksperter innenfor ulike tema.