Statoil

Film om Statoils verdier

Mediafarm vant oppdraget om å produsere filmen om Statoil-konsernets verdier.

  • Konseptualisering
  • Manusutvikling
  • Filmopptak
  • Redigering og klipp

Om prosjektet

Mediafarm vant oppdraget om å produsere filmen om konsernets verdier. En tillitserklæring og en utfordring fra Statoil konsernstab! Bildespråket formidler Statoils grunnleggende selskapsverdier når konsernet presenterer seg internasjonalt. Gjennom historien om ingeniøren som løser prosjektutfordringer på nye måter, formidles Statoils verdier i praksis.