Stavanger museum, MUST

Kampen om egget

Dataspill om befruktning – en inngang til den utfordrende «hvordan jeg ble til» – samtalen.

  • Konseptualisering
  • Grafisk design
  • Manusutvikling
  • Multimediautvikling
  • Teknisk løsning

Utfordring / mål

Stavanger Museum ønsket seg et spill til en ny utstilling der «fødsel» var temaet. Spillet skulle ha tittelen «Kampen om egget», og målgruppen var barn i 10-12 års alder.

Løsning og resultat

Dette var et spennende oppdrag, på et noe begrenset budsjett. Vi måtte derfor være kreative innenfor ganske stramme rammer. Vi valgte da å lage en enkel quiz, men med en spennende vri, der svarene på spørsmålene var å finne i selve utstillingen. Vi valgte et grensesnitt som ga assosiasjoner til bilspill, fordi bilspill engasjerer de unge og de er lette å forstå prinsippet i, samtidig stimulerer det konkurranseinstinktet når det gjelder å komme først til mål. Ved hjelp av en liten porsjon magi og en stor porsjon hell og kunnskap kjemper spillerne om å komme først til egget.

Dette var en mindre utstilling der vi med visse scenografiske grep innlemmet skjermen som en del av utstillingen. Dataspillet «Kampen om egget» bidro til å legge et humoristisk og lærerikt preg på temaet befruktning, og fungerte som et viktig supplement til utstillingen. Gjennom utstillingen fikk mor og far noe å bygge på for den nødvendige, men utfordrende «hvordan ble jeg til» – samtalen.