Stortinget

Besøks- og læringssenter

Mediafarm vant konkurransen om utvikling av Stortingets besøkssenter, «MiniTinget»

  • Konseptualisering
  • Grafisk design
  • Manusutvikling
  • Videoproduksjon
  • Multimediautvikling
  • COOL Interaksjonssystem
  • Teknisk løsning og utstyr

Om prosjektet

Stortingets Besøks- og læringssenter, «MiniTinget», er utviklet i samarbeid med Arkidea AS (scenografi) og Caverion AS (Hardware). I det interaktive rollespillet får deltakerne prøve seg som stortingsrepresentanter. Deltakerne deles inn i fire fiktive partier, og fire saker skal jobbes frem til votering. Sakene forberedes i komiteene. Kulisser og interaktive scenario er med på å formidle stemning og spenning. Engasjementet er stort allerede idet forhandlingene starter, og spillet avsluttes med debatt og votering i Stortingssalen.

MiniTinget åpnet høsten 2005, oppgradert i 2011 og 2012, og Mediafarm hadde totalansvar for prosjektet. Arkidea AS designet innredningen og scenografi, og Caverion stod for valg og installasjon av utstyr. Senteret har vært gjennom en større oppgradering på innholdet det siste året og trekker fremdeles fulle hus. MiniTinget har høstet svært god omtale, både fra oppdragsgiver og besøkende.