Stortinget

2050 – Valget er ditt

Mediafarm ble tildelt oppdraget med å utvikle et interaktivt spillkonsept for ungdomsskoleelever, med demokrati som tema.

  • Konseptualisering
  • Grafisk design
  • Manusutvikling
  • Videoproduksjon
  • Multimediautvikling
  • Teknisk løsning
  • Taktile elementer

Om prosjektet

Som en utvidelse av besøkssenteret for Stortinget (MiniTinget), som fokuserer på videregående skole, er ”2050 – Valget er ditt” utviklet primært for ungdomsskoleelever. Her får elevene en lærerik, interaktiv og utfordrende innføring i politisk og demokratisk tankegang.

Prioriteringsspill

I et eget rom i kjelleren på Stortinget samles elevene i grupper som skal danne sine egne parti. Partiene utformer et partiprogram ved å ta valg innenfor ulike kategorier. Gjennom prioriteringsspillet skapes engasjement rundt det å samarbeide, diskutere og inngå kompromisser.
Hva bør få høyest prioritet? Hva må vi velge bort?

Valgkamp og avstemming

I den påfølgende valgkampen må elevene forsvare prioriteringene sine og begrunne hvorfor de har valgt å satse på de ulike tiltakene.
Spillet avsluttes med at elevene stemmer på det partiet de mener er best skikket til å styre Norge mot en god framtid.
Som en del av dette har Mediafarm utviklet en introfilm, som gir spillet en forfriskende start og som motiverer brukeren for videre gjennomgang i spillet.