Talisman

Sikker arbeidsutførelse i Talisman

Bli kjent med grunnleggende forhold rundt faregjenkjenning og risikovurdering under arbeid offshore.

  • Konseptualisering
  • Grafisk design
  • Manusutvikling
  • Multimediautvikling
  • Teknisk løsning

Om prosjektet

Talisman ønsket et kurs som skulle være et supplement til et standard AT/SJA-kurs som er obligatorisk for alle som reiser offshore i Talisman.

Vi utviklet et e-læringskurs som gjorde ansatte og kontraktører kjent med grunnleggende forhold rundt faregjenkjenning og risikovurdering under arbeid offshore. Kurset gir også en innføring i ulike verktøy og tiltak som brukes for å styre risiko på installasjonene Yme og Gyda. Innholdet er blant annet formidlet gjennom bruk av to animerte gjennomgangsfigurer, Sam og Siri, som presenterer innhold og utfordringer med et glimt i øyet.