Teekay

Introduksjonskurs til HMS

Mediafarm vant konkurransen om utvikling av Introduksjonskurs til HMS for alle Teekay Petrojarl fartøy.

  • Konseptualisering
  • Grafisk design
  • Manusutvikling
  • Multimediautvikling
  • Teknisk løsning

Om prosjektet

Oppdraget var å produsere et tidsriktig HMS e-læringskurs med god pedagogisk kvalitet, som gir brukeren en inngående forståelse av viktigheten rundt HMS. Kurspakken er effektivt strukturert i en fellesdel for alle fartøyene, og et spesifikt kurs for hvert av deres åtte fartøy. I fellesdelen av kurset blir brukeren kjent med forventingene til og rutiner for HMS, som er felles for alle deres skip. I den spesifikke delen introduseres HMS-relaterte aspekter for det aktuelle fartøyet.

Innholdsmessig har vi jobbet ut i fra grunntanken om å presentere et HMS-kurs som skal gripe brukeren og gi et godt læringsutbytte – engasjerende og interaktivt. En profesjonell kommentatorstemme leder brukeren gjennom kurset. Kombinert med friske interaktive elementer, styrer brukerens oppmerksomhet mot innholdet.