Teekay Petrojarl

Fallende gjenstander

Hvordan kan man forebygge ulykker knyttet til fallende gjenstander?

  • Konseptualisering
  • Grafisk design
  • Manusutvikling
  • Multimediautvikling
  • Teknisk løsning

Om prosjektet

Teekay ville gi sine ansatte en bedre forståelse for risikoen rundt, og konsekvensen av, fallende gjenstander. Teekay tilstreber et arbeidsmiljø hvor en unngår skader på mennesker, materiell og miljø, og en grunnleggende risikoforståelse var et viktig ledd i strategien for å nå dette målet.

Vi utviklet et kurs der vi introduserte ulike begrep og problemstillinger som er forbundet med fallende gjenstander. Som et pedagogisk grep, brukte vi animerte gjennomgangsfigurer til å presentere og illustrere ulike situasjoner.

Resultatet ble et noe annerledes og engasjerende kurs som Teekay ble godt fornøyd med.