Trygg Trafikk Veivalg

Et læringsprogram for ungdom som skal forebygge trafikkulykker

Et læringsopplegg laget av Mediafarm for Trygg Trafikk og Norsk vegmuseum

Aktiviteter

  • Konseptualisering
  • Pedagogikk
  • Manusutvikling
  • Grafisk design
  • Teknisk løsning
  • Animasjon
  • Prosjektledelse

Et læringsopplegg for å redusere trafikkulykker

Veivalg er et undervisningsopplegg for skoleklasser på 10. trinn. Opplegget er laget for å få ned den kraftige økningen i trafikkulykker som skjer ved fylte 16 år. Mediafarm har utviklet opplegget for Trygg Trafikk og Norsk vegmuseum i samarbeid med pedagogen Håvard Tjora.

Veivalg består av en lærerveiledning og tre innholdsmoduler som vekselvis blir gjennomført av lærer på storskjerm og i elevarbeid. Opplegget legger i stor grad opp til diskusjon og dialog. Innhold formidles med video, interaktiv simulering, hørespill, holdningsoppgaver og praktiske oppgaver utendørs eller i klasserommet.

Målet med opplegget er blant annet å få ned ulykkene gjennom å påvirke ungdom til å ta trygge valg i trafikken.

Gjennom pandemien erstattet Veivalg et besøk på Norsk vegmuseum fra skoler i regionen Innlandet. Veivalg skal videreutvikles med sikte på å bli et nasjonalt tilbud. Innholdet er satt sammen i verktøyet Articulate Rise, og gjennomføringen tar totalt en halv dag.