Utenriksdepartementet

Innføring i Autorisasjon i UD

Når og hvordan skal du gi tilgang til sikkerhetsklarert informasjon i UD?

  • Konseptualisering
  • Grafisk design
  • Manusutvikling
  • Multimediautvikling
  • Teknisk løsning

Utfordringen

Utenriksdepartementet (UD) ønsket et læringsprogram for sine ledere i autorisasjon. Med andre ord lå utfordringen i å lage et program som formidler når og hvordan UD’s ledere skal gi sine medarbeidere tilgang til sikkerhetsgradert informasjon. Et viktig oppdrag for Norges sikkerhet! I 2010 lagde Mediafarm et læringsprogram om krisehåndtering som UD har evaluert med godt resultat. Derfor ønsket de lignende uttrykk og virkemidler i dette programmet.

Løsning og resultat

Resultatet ble et læringsprogram som med enkle men gode virkemidler går gjennom autorisasjonsprosessen. Med hjelp av godt bearbeidet og strukturert manus og bruk av animerte silhuetter, enkle symboler og bilder, forklares prosessen. Da målgruppen var vant til en viss terminologi var vi nødt til å forenkle og tydeliggjøre, men samtidig bruke gjeldende begrep. En del av programmet dreier seg om en samtale lederen har med medarbeideren. Her var det viktig at vi tok opp hvordan lederen stiller spørsmål og bygger tillit. I tillegg la vi inn øvelser som peker på kritiske situasjoner. Her får lederen reflektere over hva som kan være vanskelig for medarbeideren og når det er størst risiko ved å gi ut sikkerhetsklarert informasjon.

UD har meldt tilbake at det ble et veldig bra læringsprogram. I Mediafarm gleder vi oss til neste bestilling!