Utenriksdepartementet

Krisehåndtering, sikkerhet og beredskap

Mediafarm vant konkurransen om utvikling av Utenriksdepartementets to kurs om sikkerhet og beredskap.

  • Konseptualisering
  • Grafisk design
  • Manusutvikling
  • Videoproduksjon
  • Multimediautvikling
  • Teknisk løsning

Om prosjektet

Utenriksdepartementet ønsket to e-læringskurs innen områdene Sikkerhet og beredskap og Krisehåndtering. De to kursene er knyttet tett sammen og inneholder 4 fokusområder: Mennesker, Naturmiljøet, Informasjon og materielle verdier og Omdømme. Kursets målgruppe er alle ansatte i UD som skal stasjoneres i utlandet. Stikkord er sikkerhetsarbeid, risikoanalyse, forebyggende tiltak, beredskapstrening og observasjon. Videre er det ene kurset sentralt mht. sikkerhetsarbeidet og innføring i UD’s krisehåndteringskonsept.

I tillegg ble det utviklet en trailer for markedsføringen av kurset internt.