Vinmonopolet

Innføring i varefaglig kompetanse

Grunnleggende faglig innføring i øl, brennevin og vin for nyansatte. Her er kurset «Vintro»!

  • Konseptualisering
  • Grafisk design
  • Manusutvikling
  • Multimediautvikling
  • Teknisk løsning

Om prosjektet

Vinmonopolet ønsket seg et opplæringsprogram som skulle gi alle nyansatte grunnleggende varefaglig kompetanse innenfor temaene sterkvin, svakvin, brennevin og øl. Det viktigste målet var å gjøre de ansatte i stand til å yte god kundebehandling, og den viktigste målgruppen var nyansatte ved Vinmonopolets butikker og kjedekontor.

God kunnskap gir de ansatte kompetanse til å yte god service, trygghet i arbeidssituasjonen og bedre trivsel på jobb. Kombinert med kundefokus gir dette alle ansatte en god start på arbeidsforholdet.

Vi er svært godt fornøyde med leveranse fra Mediafarm. Fra brukerne av kurset har vi kun fått positive tilbakemeldinger. – Linn Huse-Amundsen, Vinmonopolet